Snižujeme náklady na dopravu

Vážení zákazníci,

podstatnou položkou v rámci zajišťování našich služeb jsou náklady na přepravu k Vám. Tato položka může mnohdy tvořit nezanedbatelnou část fakturace zakázky. Jelikož jsme si této skutečnosti dobře vědomi, již delší dobu se snažíme slučovat menší zakázky dle lokalit a snížit tím náklady na dopravu pro jednotlivé zákazníky.

Dalším krokem je zřízení stanoviště techniků v Brně. Od 1.3.2017 zajišťujeme naše služby nejen z provozovny Chrudim, ale část techniků bude mít výchozí stanoviště v Brně a tedy i část služeb bude zajišťována z této lokality. Tento krok má za cíl snížit vzdálenost k našim zákazníkům, v tomto případě zejména pro oblast Morava.

Veškeré služby jsou i nadále centrálně řízeny z provozu Chrudim - viz sekce kontakty  , která je svou polohou výhodná pro dobrý dojezd do všech částí České republiky. Naše služby nadále zajišťujeme po celé ČR.