Čištění nádrží, jímek, potrubí a jiných nádob

Čištění nádrží na ropné látky provádíme zejména na základě ČSN 753415 a další související legislativy. Na prováděné práce máme zpracovány technologické postupy. Čištění nádrží je riziková činnost a proto je kladen důraz především na dodržování zásad bezpečné práce, požární ochrany a ekologie.

Technologii čištění nádrží lze stručně popsat takto: otevření nádrže, vyvětrání, fyzické vyčištění nádrže, předání nádrže provozovateli a uzavření nádrže. Na provedené čištění je vystaven zápis o vyčištění nádrže popř. jiného zařízení.

Dále provádíme i čištění potrubí, sudů, plastových nádrží FuelMaster a dalších nádob na PHM pomocí vysokotlakého mycího zařízení, popř. i s použitím rotační trysky.

Zajišťujeme likvidaci odpadů (včetně nebezpečných) a to dle zákona o odpadech. K nakládání s nebezpečnými odpady máme vydána patřičná oprávnění pro území celé ČR.