Opravy povrchů a nátěry, zvedací plošiny

  • Provádíme opravy čištěných povrchů, nátěry a další
  • Provádíme práce za použití zvedacích plošin SkyJack a Nifty 

  • Provádíme stavební činnosti v rozsahu - dodávky staveb, jejich opravy a ekologické likvidace.
  • Na základě vydaných souhlasů nakládáme s odpady včetně nebezpečných na území celé ČR. Zajistíme odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů.
  • Provádíme kontroly a zkoušky těsnosti jímek a nádrží dle Zákona 254/2001 Sb.