Politika ISŘ

Politika integrovaného systému řízení:

Společnost má zaveden Integrovaný systém řízení a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Certifikačním orgánem je TDS BRNO.

Naše politika ISŘ (kvality i environmentálního působení) jednoznačně navazuje na strategický záměr naší společnosti, který je:

BMS1 s.r.o. chce být kvalitním spolehlivým a zkušeným partnerem pro své zákazníky a poskytovat jim profesionální služby šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům!

Vedení společnosti si plně uvědomuje rozhodující význam kvality a environmentálního působení v tržním prostředí a v návaznosti na strategický záměr se zavazuje neustále zlepšovat a zefektivňovat celý integrovaný systém řízení společnosti, dodržovat příslušné právní a další požadavky a aktivně se podílet na prevenci znečišťování. Za tímto účelem vyhlašuje firemní politiku ISŘ vyjádřenou následovně:

Vyhlášeno 1.6.2010 vedením společnosti.