Servis čerpacích stanic PHM a skladů nebezpečných látek

Nabízíme provedení:

 • čištění a odkalování skladovacích nádrží, jímek a potrubí
 • prověrky technického stavu - defektoskopie nádrží dle ČSN 753415
 • zkoušky těsnosti nádrží a potrubí dle ČSN 753415 a Zákona 254/2001 Sb.
 • zkoušky těsnosti jímek, záchytných van, lapolů apod. dle Zákona 254/2001 Sb.
 • pravidelné roční kontroly technologie čerpacích stanic dle ČSN 650202
 • revize protiexplosivních pojistek nádrží dle Vyhlášky 246/2001 Sb.
 • kontroly účinnosti odsávání par benzínových stojanů (rekuperace)
 • kalibrace a ověření měřidel výdejních stojanů a průtočných měřidel PHM
 • montáže a kontroly protipožárních systémů INTUMEX
 • servis, údržba a běžné opravy technologií čerpacích stanic a skladů
 • poradenská činnost, technické analýzy, dokumentace, evidence atd.

Dále zajišťujeme:

 • výstavbu a dodávky veřejných a vnitropodnikových čerpacích stanic
 • rekonstrukce, modernizace a opravy čerpacích stanic a skladů
 • revize elektroinstalací, spotřebičů, zemnění a hromosvodů
 • kalibrace skladovacích nádrží PHM

Společnost a její pracovníci, kteří provádí tyto revize, mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Ke své činnosti máme vystaveny veškeré potřebné oprávnění a certifikáty, které opravňují ke konání a vyhodnocování uvedených revizí a zkoušek.

Působíme po celé ČR.

Více informací nalezente v nabídce v pravém sloupci.