Kvalitní a spolehlivé profesionální služby šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům

Menu

Politika integrovaného systému řízení

Jsme na trhu již od roku 2003.

Náš přístup a hodnoty jsou odraženy i v Naši politice integrovaného systému řízení (ISŘ):

Vedení společnosti si plně uvědomuje rozhodující význam kvality a environmentálního působení v tržním prostředí a v návaznosti na strategicky záměr se zavazuje neustále zlepšovat a zefektivňovat celý integorvany systém řízení společnosti, dodržovat příslušné právní a další požadavky a aktivně se podílet na prevenci znečišťování.